ואטה

אחת משלוש הדושות, אחראית על תנועה, “רוח”
המשך