אותיות מאפיינות

למשל במקום “שמן מרפא ברהמי” רשמו “ברה” והמתינו