קאפה

אחת משלוש הדושות, אחראית על מבנה, “מים”
המשך