דהטו

אחד ממרכיבי הגוף והנפש, תפקידו לתמוך ולהזין, יש שבעה דהטו

המשך…